Инсталация и поддръжка на сървърни решения от всякакъв тип:

 • Наети физически или виртуални сървъри.
 • Собствени физически или виртуални сървъри.
 • Линукс или Уиндоус базирани.

Проектиране и изграждане на комуникационни мрежи:

 • Виртуални частни мрежи (VPN).
 • Офис и корпоративни мрежи.
 • Безжични преносни или клиентски мрежи.
 • Решения за сигурен отдалечен достъп и управление.
 • Мрежи на Интернет доставчици.

Сигурност:

 • Антивирусен и софтуер за защита на данни.
 • Защита на нови или съществуващи системи.
 • Анализ и актуализация на инфраструктура.
 • Оценка и намаляване на риска от загуба на информация или отпадане на услуги.